Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang
0944121150
thaiquangvinh@hotmail.com.vn

Mua hàng giá sỉ

Thực phẩm chính gốc Khánh Hòa

Mua hàng giá sỉ là đơn vị cung cấp hải sản đông lạnh tại nha trang.

CỬA HÀNG HẢI SẢN NHA TRANG