Đặt đồ ăn nha trang

  • bởi
Đặt đồ ăn nha trang

Đặt đồ ăn nha trang

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt đồ ăn tại nha trang.

Sản phẩm chúng tôi gồm, cá ngừ, cá thu, thịt ghẹ v..v..

Mời quý khách xem thêm bảng giá hải sản tại đây

trân trọng.