Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang
0944121150
thaiquangvinh@hotmail.com.vn

Chà bông cá thu Nha Trang

Thực phẩm chính gốc Khánh Hòa

Chà bông cá thu Nha Trang

Quý khách xem giá chi tiết tại đây : Bảng giá hải sản – Mua hang gia si .com