Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang
0944121150
thaiquangvinh@hotmail.com.vn

About Us

Thực phẩm chính gốc Khánh Hòa

Mua hàng giá sỉ .com, website mua sắm giá sỉ toàn quốc.

Mr.Vinh: 0944121150.
Email: thaiquangvinh@hotmail.com.vn
FB: www.facebook.com/muahanggiasi
Tổ 11 Hòa Trung, P.Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang.
Trân trọng

Vào xem cửa hàng muahanggiasi.com/shop/