Cá đù ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá đù ship liền HCM

Cá basa ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá basa ship liền HCM

Cá lóc ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá lóc ship liền HCM

Cá trê ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá trê ship liền HCM

Cá rô phi ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá rô phi ship liền HCM

Cá hồi ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá hồi ship liền HCM

Răng mực ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Răng mực ship liền HCM

Cá sặc ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Cá sặc ship liền HCM

Chân gà ship liền HCM

Bảng giá hải sản hôm nay tại Nha Trang: Thịt càng ghẹ: 200k/kg Thịt ghẹ: 170k/kg Cá ngừ phi lê: 200k/kg Cá ngừ steak: 120k/kg Trứng cá ngừ: 80k/kg Bao tử cá ngừ: 80k/kg Cá trứng: 20k/vĩ (8 con ~ 200gr) Cá bò da sữa: 90k/kg Gọi hàng tại Nha trang: Mr.Vinh 0944121150 Tổ 11… Continue reading Chân gà ship liền HCM